Internationell samverkan


Svenska Kommittén

för Hushållsvetenskap - SKHV

Klicka på loggan för att komma till IFHEs webbsida


Info om inloggningsuppgifter till IFHE:s medlemssidor

Svenska kommittén för hushållsvetenskap, SKHV, är ansluten till International Federation for Home Economics, IFHE


IFHESvenska kommittén för hushållsvetenskap är ansluten till International Federation for Home Economics, IFHE och deltar aktivt i de olika aktiviteter som IFHE arrangerar, bland annat:


- årligt årsmöte på våren.


- råd (council) vartannat år, där olika frågor av vikt för IFHE behandlas och beslutas. Under rådet arrangeras även en mindre konferens.


- stora internationella konferenser vart fjärde år som lockar många deltagare från hela världen. Senast hölls konferensen 

2016 i Sydkorea. Nästa är 2020 i Atlanta, GA, USA.