Hem

Denna sida kommer snart att flytta, ny adress är

https://skhvorg.wordpress.com/SKHV- organisationen för dig som är lärare i hem- och konsumentkunskap


Därför ska du vara med i SKHV!

-SKHV är en obunden organisation som därför kan tala fritt med politiker och andra makthavare


-Du bidrar till att synliggöra det viktiga ämnet hem- och konsumentkunskap och forskning inom ämnet och närliggande områden


-Tillsammans utvecklar vi och och stärker ämnet hem- och konsumentkunskap


-Genom SKHV kan du bygga nätverk och inspireras av kollegor från hela världen

 

-Genom SKHV:s webbsida får du tllgång till didaktiskt material och information om forskning som bedrivs inom ämnet 


-Du kan delta i nationella eller internationella konferenser där du har möjlighet till kompetensutveckling


-Som medlem får du tillgång till tidskriften International Journal of Home Economics där du kan hålla dig uppdaterad krig vad som händer inom skola och forskning runt om i världen 

 

Bläddra vidare på webbsidan för att få en bild av SKHV:s och IFHE:s verksamhet.

 

Tillsammans är vi starka! Tillsammans kan vi påverka!

 

För att bli medlem i SKHV:

Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften till pg 485 39 14-2. Ange då tydligt ditt namn och skicka samtidigt en e-postmeddelande till anna.scazzocchio@hkr.se med namn, adress och e-postadress.


pg 485 39 14-2

Medlemsavgift

Individuell medlem, 1 år: 700 kr

Studernademedlem 1 år: 300 kr

Medlemsorganisation: 3000 kr


Medlemsavgiften räknas per kalenderår, och  betalas  in  i januari.

I avgiften inkluderas medlemskapet i de internationella organisationerna IFHE och EAHE.

Medlemsavgifter som betalas in försent ger endast tillgång till den svenska organisationen SKHV och EAHE


Har du frågor om medlemsskap kan du kontakta ordförande Lolita Gelinder

lolita.gelinder@edu.mdh.se 


På vår Facebook/Instagram-sidor kan du läsa om sådant som är aktuellt inom hem- och konsumentkunskapens område

NYHET!
Svenska kommittén för hushållsvetenskaps remissvar angående revidering av kursplanen i HK 2019

Läs remissvaret nedan:

Styrelsen


Ordförande Lolita Gelinder: Under våren 2021 blev jag vald till ny ordförande för SKHV. Jag tog över efter Karin Hjälmeskog som vid tidpunkten suttit som ordförande sedan 2014. Jag är hedrad över uppdraget och även tacksam för de ledamöter som funnits med ett tag och valt att fortsätta arbetet i SKHV men också för de nya ledamöter som kommit in i styrelsen. Tillsammans tror jag att vi kommer kunna arbeta för att stärka hem- och konsumentkunskap på olika sätt. Idag arbetar jag som lektor i pedagogik med inriktning mot förskolan, vid Mälardalens högskola. Jag har disputerat i didaktik och min avhandling handlar om undervisning för hållbar matkonsumtion i hem- och konsumentkunskap. Jag är i grunden lärare i hem- och konsumentkunskap och redan under lärarutbildningen så formades ett särskilt intresse för just hem- och konsumentkunskap, skolans minsta ämne försett till undervisningstid men största ämne gällande kunskap för att klara av sin vardag i ett alltmer utmanande globalt samhälle. Jag vill fortsätta att forska inom ämnet och utveckla undervisning och särskilt i relation till hållbar matkonsumtion.


Vice ordförande Anette Karlsson: Arbetar på Junedalsskolan 7-9 i Jönköping undervisar i Hkk i grundskolan och grundsärskolan. Engagemanget i HKK frågor startade redan under min tid som ledarmot  i Lärarförbundets Ämnesrådet Hushållsvetenskap. Drivkraften att arbeta för ämnets framtid har varit mitt fokus under alla mina år som lärare. Kampen att skolans minsta ämne har betydelse i varje individs liv genom de val och handlingar man gör i sitt dagliga liv. I SKHV har jag möjlighet att fortsätta att lyfta ämnet ur olika synvinklar både nationellt och internationellt.


Sekreterare Helena Stenberg: Kommer från restaurangvärlden och jobbade i många år på en lyxkryssare som tog mig runt i världen.

Utbildade mig först till SO lärare upp till årskurs 7 och efter några år läste jag lärarlyftet på HKR till hem- och konsumentkunskapslärare upp till årskurs 9. Jobbar nu på en skola i västra Stockholm med hkk på 100%. Brinner för ämnet och vill vara med att se till att ämnet får den uppmärksamhet det förtjänar. Tycker det är intressant att ta del av det internationell arbetet och hur lärare runt om i världen kämpar för samma sak.


Kassör Anna Scazzocchio: leg. HK-lärare. Undervisar på Högskolan Kristianstad (HKR), avdelningen för Mat & måltidsvetenskap, där utbildningen för lärare i Hem- och konsumentkunskap ingår. För mig på HKR, är SKHV en viktig plattform för att kunna vara med och både påverka och bidra till att HK-skolämnet följer samhällets, skolans och lärosätets utveckling och får det undervisningsutrymme som detta viktiga skolämne förtjänar.


Ledamot Elina Larsson: är forskare och lärare. Elina har disputerat i Finland i kulturhistoria med en avhandling som handlar om hemmets ideal och dess beståndselement. Hon arbetar bland annat med projektet The Global Bread och är intresserad av att forska om läraryrkets ramfaktorer, lärarnas arbetserfarenheter och pedagogik inom ämnesöverskridande läroprocesser. Hon är styrelseledamot i EAHE Executive Comittee, International Federation for Home Economics och styrgruppsledamot i Lärarförbundets Nationella nätverk för Hem- och konsumentkunskapslärare.


Ledamot Lena De-Ron: är hushållslärare och pedagogiklärare. Lena har under många år arbetat med ämnesdidaktisk utveckling inom hkk, dels som lärarutbildare, men också som lärarfortbildare. Hon har skrivit flera böcker, tillsammans med Maria Feldt, med inriktning mot bedömning och betygssättning i hkk och har vid de två senaste kursplanerna medverkat i Skolverkets skrivargrupp för ämnet. Lena är med i SKHV för att hon vill medverka till att stödja hkk-lärarnas viktiga arbete, men också för att stärka ämnet i utbildningssammanhang.


Ledamot Cecilia Lindblom: Arbetar som universitetslektor vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap på Umeå universitet. Jag undervisar på hem- och konsumentkunskapsutbildningen och forskar framförallt om ramfaktorers påverkan på hem- och konsumentkunskap.
Jag har valt att engagera mig i styrelsen för SKHV eftersom det är en organisationen i Sverige som bevakar hkk-ämnet och som har en blandning av både forskare och lärare inom grundskolan vilket jag tror är en bra förutsättning för att utveckla ämnet. Jag önskar att arbetet ska kunna bidra till att synliggöra ämnets potential både på lokal och nationell nivå men även på internationell nivå. Sök stipendium