Hem


Svenska Kommittén

för Hushållsvetenskap - SKHVSvenska kommittén för hushållsvetenskap är en ideell och politiskt obunden organisation som främjar forskning och utbildning inom det hushållsvetenskapliga området.

Bilden hämtad från hkrummet.se

På vår Facebook-sida kan du läsa om sådant som är aktuellt inom hem- och konsumentkunskapens område

NYHET!
Svenska kommittén för hushållsvetenskaps remissvar angående revidering av kursplanen i HK 2019

Läs remissvaret nedan:

Fem skäl att vara med i SKHV


1.Synliggöra Hem- och konsumentkunskap och hushållsvetenskap

-Du bidrar till att synliggöra det viktiga ämnet Hem- och konsumentkunskap och forskning inom hushållsvetenskap och närliggande områden


2.Hålla dig uppdaterad

-Genom SKHVs webbsida, deltagande i internationella konferenser och genom att du som medlem får tillgång till tidskriften International Journal of Home Economics kan du på ett enkelt sätt hålla dig a jour med vad som händer inom skola och forskning, nationellt och internationellt


3.Uppleva inspirerande möten

-Genom SKHV kan du bygga nätverk och inspireras av kollegor från hela världen


4.Uppleva gemenskap

-Tillsammans kan vi utveckla och stärka hem- och konsumentkunskap och hushållsvetenskap. SKHV är en obunden organisation som därför kan tala fritt med politiker och andra makthavare


5.Du förtjänar det!

-Varje lärare i hem- och konsumentkunskap och forskare inom hushållsvetenskap och närliggande områden förtjänar uppmuntran, att bli lyssnad på och att få engagera sig i sådant hon/han brinner för och som kan ge bättre framtidsutsikter


Bläddra vidare på webbsidan för att få en bild av SKHVs och IFHEs verksamhet.


Tillsammans är vi starka! Tillsammans kan vi påverka!


Bli medlem i SKHV så ser vi till att din röst blir hörd!


Rapport från konferensen om Skolinspektionens utvärdering av hem- och konsumentkunskap

7-8 februari 2019 genoförde SKHV en konferens på temat Skolinspektionens utvärdering av hem- och konsumentkunskap, Vad visar resultaten av utvärderingen? Hur kan vi bemöta kritiken? Hur går vi vidare? En representant från Skolinspektionen deltog och redovisade utvärderingen. En rapport ska komma inom kort och då kan ni alla läsa om resultatet. Professor Päivi Palojiki från Helsingfors universitet deltog med intressanta kommentarer och idéer utifrån sin finska horisont.
 


Skolinspektionen lyfter två centrala ord för att beskriva HK och HK-lärarens situation: processämne och ensamlärare. Vad det är att arbeta med ett processämne är något som behöver diskuteras, liksom bekymret med att många lärare är ensamma om sitt ämne på sin skola. Dessutom är endast cirka hälften av lärarna i HK legitimerade.

Många positiva saker lyftes fram om HK-undervisningen, som att det oftast är en trygg och stödjande mijö i HK-klassrummet och att undervisningen är varierad. På den negativa sidan är rektorernas bristande engagemang för ämnet. Det lyfts också utvecklingsområden som attse tillatt allt innehåll i kursplanen omfattas av undervisningen, skapa struktur och utveckla ledningen i klassrummet för att minska oro samt att utveckla former för och skapa tid för reflektion i undervisningen.


Under konferensen arbetade deltagarna i grupper för att utforma undervisningsidéer och alla grupperna fastnade för att utveckla idéer när det gäller jämställdhet och arbetsdelningen i hemmet. Nedan finner ni några av dessa- kanske kan du inspireras av dem för att utveckla in egen undervisning.