Om SKHV/IFHE

Stadgar för Svenska kommittén för hushållsvetenskap

Svenska nationalkommittén för hushållsundervisning – grundades 1947


Svensk Nationalkommitté för hushållsundervisning grundades av ett antal professionsföreningar 1947. Kommittén blev en nationell förening associerad till IFHE och fick finansiering för sin internationella verksamhet av regeringen.


Ordförande genom tiderna:


1947 - 1953 Anna Schenström


1953 - 1965 Ingrid Osvald-Jacobsson


1965 - 1977 Greta Bergström


1977 - 1983 Ingrid Jansson


1983 - 1992 Eva Börestam


                      Bodil Laurell vice ordförande och internationell co-coordinator


1992 - 1995 Christina Beronius (sista perioden gick vice ordförande Christina Eklund som ordförande)


1995 - 1998 Inger Nyberg (the last period vice chair Margareta Grönqvist became chair)


1998 - 2001 Margareta Grönqvist


2001 - 2009 Karin Hjälmeskog


2009 - 2010 Ulrika Bergstrand


2011 - 2013 Hanna Sepp


Helena Åberg medlem av IFHEs exekutiva kommitté 2010 - 2014


2014 - 2021 Karin Hjälmeskog


2021- Lolita Gelinder

IFHE