Om SKHV


Svenska Kommittén

för Hushållsvetenskap - SKHV


Bli medlem

Du blir medlem genom att sätta in medlemsavgiften på pg 485 39 14-2. Ange då tydligt ditt namn och skicka samtidigt en e-post till helena.aberg@ped.gu.se och meddela ditt namn, adress och e-postadress.


pg 485 39 14-2


Medlemsavgift

Individuell medlem, 1 år: 700 kr

Individuell medlem, 4 år: 2300 kr (dvs. 575 kr/år)

Studernademedlem 1 år: 300 kr

medlemsorganisation: 3000 kr


Medlemsavgiften räknas per kalenderår, och  betalas  in  i januari.

I avgiften inkluderas medlemskapet i den internationella organisationen IFHE.


Har du frågor om medlemsskap - se konkaktuppgifter här bredvid!SKHV:s historia

Kontakt:

SKHV

c/o Karin Hjälmeskog (ordf.)

Botvidsgatan 3a

75329 Uppsala


info@skhv.org

Ur SKHV:s stadgar


Svenska kommittén för hushållsvetenskap, SKHV, är en ideell förening som arbetar för att


- Främja nationellt och internationellt samarbete inom hushållsvetenskapens område


- Öka medvetenheten om hushållens betydelse och sprida kunskap om relationerna mellan hushåll, samhälle och natur


- Främja ökad satsning på utbildning och forskning inom hushållsvetenskap
Svenska nationalkommittén för hushållsundervisning – grundades 1947


Svensk Nationalkommitté för hushållsundervisning grundades av ett antal professionsföreningar 1947. Kommittén blev en nationell förening associerad till IFHE och fick finansiering för sin internationella verksamhet av regeringen.


Ordförande genom tiderna:


1947 - 1953 Anna Schenström


1953 - 1965 Ingrid Osvald-Jacobsson


1965 - 1977 Greta Bergström


1977 - 1983 Ingrid Jansson


1983 - 1992 Eva Börestam


                      Bodil Laurell vice ordförande och internationell co-coordinator


1992 - 1995 Christina Beronius (sista perioden gick vice ordförande Christina Eklund som ordförande)


1995 - 1998 Inger Nyberg (the last period vice chair Margareta Grönqvist became chair)


1998 - 2001 Margareta Grönqvist


2001 -  2009 Karin Hjälmeskog


2009 - 2010 Ulrika Bergstrand


2011 - 2013 Hanna Sepp


Helena Åberg medlem av IFHEs exekutiva kommitté 2010 - 2014


2014 -      Karin Hjälmeskog