Om SKHV

 

Svenska Kommittén

för Hushållsvetenskap - SKHV

Svenska kommittén för hushållsvetenskap, SKHV, är en ideell förening som arbetar för att

 

- Främja nationellt och internationellt samarbete inom hushållsvetenskapens område

 

- Öka medvetenheten om hushållens betydelse och sprida kunskap om relationerna mellan hushåll, samhälle och natur

 

- Främja ökad satsning på utbildning och forskning inom hushållsvetenskap