Om SKHV

 

Svenska Kommittén

för Hushållsvetenskap - SKHV

Ur SKHV:s stadgar

 

Svenska kommittén för hushållsvetenskap, SKHV, är en ideell förening som arbetar för att

 

- Främja nationellt och internationellt samarbete inom hushållsvetenskapens område

 

- Öka medvetenheten om hushållens betydelse och sprida kunskap om relationerna mellan hushåll, samhälle och natur

 

- Främja ökad satsning på utbildning och forskning inom hushållsvetenskap

 

 

 

 

Bli medlem

Du blir medlem genom att sätta in medlemsavgiften på pg 485 39 14-2. Ange då tydligt ditt namn och skicka samtidigt en e-post till helena.aberg@ped.gu.se och meddela ditt namn, adress och e-postadress.

 

pg 485 39 14-2

 

Medlemsavgift

Individuell medlem, 1 år: 700 kr

Individuell medlem, 4 år: 2300 kr (dvs. 575 kr/år)

Studernademedlem 1 år: 300 kr

medlemsorganisation: 3000 kr

 

Medlemsavgiften räknas per kalenderår, och betalas in i januari.

I avgiften inkluderas medlemskapet i den internationella organisationen IFHE.

 

Har du frågor om medlemsskap - se konkaktuppgifter här bredvid!

 

 

SKHV:s historia

 

Svenska nationalkommittén för hushållsundervisning – grundades 1947

 

Svensk Nationalkommitté för hushållsundervisning grundades av ett antal professionsföreningar 1947. Kommittén blev en nationell förening associerad till IFHE och fick finansiering för sin internationella verksamhet av regeringen.

 

Ordförande genom tiderna:

 

1947 - 1953 Anna Schenström

 

1953 - 1965 Ingrid Osvald-Jacobsson

 

1965 - 1977 Greta Bergström

 

1977 - 1983 Ingrid Jansson

 

1983 - 1992 Eva Börestam

 

Bodil Laurell vice ordförande och internationell co-coordinator

 

1992 - 1995 Christina Beronius (sista perioden gick vice ordförande Christina Eklund som ordförande)

 

1995 - 1998 Inger Nyberg (the last period vice chair Margareta Grönqvist became chair)

 

1998 - 2001 Margareta Grönqvist

 

2001 - 2009 Karin Hjälmeskog

 

2009 - 2010 Ulrika Bergstrand

 

2011 - 2013 Hanna Sepp

 

Helena Åberg medlem av IFHEs exekutiva kommitté 2010 - 2014

 

2014 - Karin Hjälmeskog

Kontakt:

SKHV

c/o Karin Hjälmeskog (ordf.)

Botvidsgatan 3a

75329 Uppsala

 

info@skhv.org