Medlemskap

 

Svenska Kommittén

för Hushållsvetenskap - SKHV

Kontakten med medlemmarna sker i första hand via denna webbsida. Det handlar om allmän information som är av intresse inom det hushållsvetenskapliga området. en annan kontaktväg är e-post. Som medlem blir du uppdaterad om vad som händer framför allt internationellt.

 

Följande medlemsavgift gäller från och med 2014:

individuell medlem 474 kr

studerandemedlem 200 kr

medlemsorganisation 3000 kr

 

Ny medlemsavgift från 2015

IFHE beslutat om nya medlemsavgifter, från och med 2015 gäller därför följande medlemsavgifter:

Individuell medlem, 1 år: 700 kr

Individuell medlem, 4 år: 2300 kr (dvs. 575 kr/år)

Studernademedlem 1 år: 300 kr

medlemsorganisation: 3000 kr

 

I avgiften inkluderas medlemskapet i den internationella organisationen (IFHE).

 

Medlemsavgiften räknas per kalenderår, därför är det bäst om du betalar in din medlemsavgift i januari.

Du blir medlem genom att kontakta Helena Åberg. Du kan också sätta in medlemsavgiften direkt på pg 485 39 14-2. Ange då tydligt ditt namn och skicka samtidigt en e-post till (helena.aberg@ped.gu.se) och meddela ditt namn, adress och e-postadress.

 

 

pg 485 39 14-2